Şişirme Kalıp İmalatı

Kalıp tasarımına başlamadan önce, parçanın malzemesi seçilir, üretim yöntemi belirlenir ve üretilecek parçanın 3B geometrisi ve toleranslı teknik resmi oluşturulur.

Kalıp Kavramsal Tasarımı yapılabilmesi için üretilecek makinanın bilgileri ( bağlantı plakası vb.) gereklidir. Bunlara ilave olarak; toplam üretim bilgileri, aylık üretim bilgileri, çevrim süresi, yatırım bütçesi gibi bilgiler sayesinde kalıbın kaç gözlü olacağı belirlenmiş olur. 

Kalıp temel prensipleri konusunda müşteri ile anlaşıp sipariş alındıktan sonra kalıbın detay tasarımına geçilir. Kalıp tasarımı 3B olarak yapılır. Kalıbın çalışma prensibi, hareket sırası, adımları analiz edilir. 

Kalıp detay tasarımı bittikten sonra malzemeler sipariş edilerek kalıp üretimine başlanır. Süreç kalıp denemesi, parça ve kalıbın onayı ile tamamlanır.